Huỳnh Kim Nhân


Huỳnh Kim Nhân
 • Họ tên : Huỳnh Kim Nhân
 • Năm sinh : 01/11/1976
 • Nguyên quán : Quảng Ngãi
 • Trình độ : Cử nhân Tài chính - Kế toán

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính - Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1998 đến tháng 04 năm 2004 : Chuyên viên kế toán tổng hợp, Công ty tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí.
 • Từ tháng 05 năm 2004 đến tháng 05 năm 2005 : Chuyên viên kế toán tổng hợp, Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí.
 • Từ tháng 06 năm 2005 đến tháng 06 năm 2007 : Phó phòng Tài chính kế toán, Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí.
 • Từ tháng 07 năm 2007 đến ngày 30 tháng 08 năm 2007 : Kế toán trưởng, Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí.
 • Từ ngày 30 tháng 08 năm 2007 đến ngày 29 tháng 04 năm 2016 : Kế toán trưởng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
 • Từ ngày 29 tháng 04 năm 2016 : Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán DPM 08/10/2017 - 06/11/2017 52,800 26/10/2017 52,800