Cao Trung Kiên


Cao Trung Kiên
 • Họ tên : Cao Trung Kiên
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.33 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 76.24 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 01 tháng 05 năm 2020 : Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
 • Từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 11 tháng 06 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PMB 30,000 0.25 30/06/2021 0.33
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PMB
   30,000
   0.25%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   0.33

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PCE 2,500,000 25% 09/2016 49.75
 • 2 PMB 2,400,000 20% 07/2019 26.16
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PCE
   2,500,000
   25%
  • 2
   PMB
   2,400,000
   20%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/2016
   49.75
  • 07/2019
   26.16