Lực lượng lao động

Lực lượng lao động (Work force) là tất cả các người lao động trong một nước hoặc khu vực cụ thể, bao gồm những người đang làm việc hoặc không có việc làm và đang tìm kiếm việc làm. Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá tình trạng kinh tế của một nước, bởi vì nó cho biết khả năng sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Các chỉ số liên quan đến lực lượng lao động bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, lực lượng lao động tham gia thị trường lao động, tốc độ tăng trưởng lương và thời gian làm việc trung bình.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.