HDC: Khuyến nghị với giá mục tiêu 43,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC
Doanh nghiệp liên quan: HDC
Ngày phát hành: 21/10/2022
DSC dự phóng doanh thu 2022 của HDC sẽ tăng trưởng tốt nhờ doanh số tích cực từ 3 dự án The Light City, Ngọc Tước II và Tây 3/2 trong năm 2021 và có thể đạt khoảng 1,580 tỷ đồng (+12% YoY) tương đương lợi nhuận sau thế đạt 286 tỷ (có thể lên tới khoảng 568 tỷ nếu tính cả lợi nhuận từ việc bán cổ phần dự án Đại Dương) . Sử dụng phường pháp RNAV và P/E, DSC ước tính giá mục tiêu cho cổ phiếu là 43,600 VND, upside 23.8% so với giá đóng cửa ngày 19/10