KDH – Cập nhật 1Q21 [MUA] - Viễn cảnh tăng trưởng lợi nhuận tích cực không đổi

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: KDH
Ngày phát hành: 04/05/2021

Doanh thu 1Q21 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đạt 836.5 tỷ đồng, + 19.3% n/n. Chúng tôi ước tính có khoảng 20 căn tại dự án nhà phố Verosa và 300 căn tại dự án Safira đã được giao trong quý 1/21. Tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) trong 1Q21 giảm 5% điểm so với cùng kỳ và đạt 42.8% do tỷ suất lợi nhuận gộp của dự án căn hộ Safira thấp hơn. Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm 36.6% so với cùng kỳ do số lượng căn hộ Verosa được giao trong Q121 thấp hơn dẫn đến chi phí chiết khấu thanh toán không đáng kể.