Báo cáo cập nhật HVN - BÁN

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: HVN
Ngày phát hành: 09/04/2020

Nếu được hỗ trợ kịp thời trong kịch bản tích cực hơn, dịch bệnh được kiểm soát trong Q3, nhu cầu đi lại sẽ tăng trở lại và phục hồi hoàn toàn ở Q4, chúng tôi dự phóng năm 2020, doanh thu của HVN ước đạt 53,016 tỷ VND (-46% YoY), LNST ước đạt 538 tỷ VND (-78.6% YoY).