Báo cáo ngắn cổ phiếu HVN

Nguồn báo cáo: FNS
Doanh nghiệp liên quan: HVN
Ngày phát hành: 26/06/2020

Khuyến nghị: QUAN SÁT. Canh mua tích lũy ở mức giá dưới 25,000 đ/cp, phù hợp cho chiến lược trung và dài hạn.