Nguyễn Thành Long


Nguyễn Thành Long
 • Họ tên : Nguyễn Thành Long
 • Năm sinh : 28/11/1951
 • Nguyên quán : Tiền Giang
 • Trình độ : Cử nhân Anh ngữ - Cử nhân Thương mại
 • Tổng tài sản cá nhân : 35.95 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 35.95 tỷ đồng

Quá trình học tập: 
 • Đại học Ngoại ngữ Hà Nội - Cử nhân Anh ngữ
 • Viện Đại học Vạn Hạnh - Cử nhân Thương mại.
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1988 đến năm 2000 : Phó giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)
 • Từ năm 2000 đến năm 2003 : Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)
 • Từ năm 2004 : Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Chủ tịch HĐQT Eximbank
 • Từ 01/05/2012: Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI)
 • Từ ngày 26 tháng 12 năm 2012 đến nay: Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
 • Từ 26 tháng 4 năm 2013 : Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACB 1,432,233 0.03 01/06/2023 35.95
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACB
   1,432,233
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/06/2023
   35.95

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Thị Tuyến

Vợ BLI 5,016 18/11/2016 0.06