Nguyễn Thị Hai


Nguyễn Thị Hai
  • Họ tên : Nguyễn Thị Hai
  • Trình độ : Cử nhân Ngân hàng - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh

Quá trình học tập:
  • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Ngân hàng
Quá trình làm việc:
  • Từ năm 1993 đến năm 2002 : Đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Á Châu – Hội sở
  • Từ năm 2002 đến năm 2011: Trưởng phòng Phòng Tín dụng, Giám đốc Sở giao dịch (nay là Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) 
  • Từ 11/8/ 2011 đến nay: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu


Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thiện

Anh trai ACB 742,798 01/06/2023 18.64

Nguyễn Bá Ngọc Hạnh

_ ACB 14,314 01/06/2023 0.36

Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán ACB 16/02/2012 - 27/02/2012 133,432 27/02/2012 133,432