Dương Thị Nguyệt


Dương Thị Nguyệt
  • Họ tên : Dương Thị Nguyệt
  • Năm sinh : Năm 1974
  • Trình độ : Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Ngoại ngữ Anh

Quá trình học tập:

  • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Cử nhân Kinh tế
  • Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh - Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh

Quá trình làm việc:

  • Năm 1997: Gia nhập ACB, đảm nhiệm các vị trí như Tổ trưởng Tổ Kế toán thanh toán liên hàng (Hội sở), Trưởng phòng Kế toán tác nghiệp ngân quỹ (Các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kế toán trưởng), Phó Phòng Kế toán (Khối Tài chính.)
  • Tháng 4/2023: Kế toán trưởng Ngân hàng Á Châu


Chức vụ hiện tại