NKG: Khuyến nghị với giá mục tiêu 21,450 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC
Doanh nghiệp liên quan: NKG
Ngày phát hành: 22/11/2022
Năm 2022, DSC ước tính Doanh thu và lợi nhuận của NKG đạt lần lượt 24,050 tỷ (-14.7% YoY) và 205 tỷ (-93% YoY), EPS 2022 là 779 VND/cp, tương đương P/E fw là 17.4 lần. Giá mục tiêu của NKG là 6,400 VNĐ/cp, downside 20% so với giá đóng cửa ngày 14/11/2022 là 7,950 VND/cp. Thống kê báo cáo phân tích của các CTCK về mức giá mục tiêu 12 tháng tới của cổ phiếu NKG từ đầu năm 2022 tới nay, giá mục tiêu bình quân là 21,450 VND, upside 170% so với giá đóng cửa ngày 14/11/2022.