Đặng Thanh Huyền


Đặng Thanh Huyền
 • Họ tên : Đặng Thanh Huyền
 • Năm sinh : 10/03/1982
 • Nguyên quán : Yên Phong, Bắc Ninh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.07 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.07 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính kế toán
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • + T4/2015 - nay: Thành viên ban kiểm soát -Tổng công ty May 10- CTCP
 • + T8/2011 - Nay: Chuyên viên - Ban tài chính kế toán - Tập đoàn dệt may Việt Nam
 • T1/2005 — T7/2011: Phòng Kế toán - CTCP Hợp tác lao dộng và thương mại

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 3,040 0.01 31/12/2019 0.07
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   3,040
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.07

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Phạm Nguyên Anh

Chồng M10 16,000 31/12/2019 0.39