HSG: Khuyến nghị với giá mục tiêu 21,475 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC
Doanh nghiệp liên quan: HSG
Ngày phát hành: 22/11/2022
Năm 2023 (theo niên độ tài chính của HSG), DSC ước tính Doanh thu và lợi nhuận của HSG đạt lần lượt 38,900 tỷ (+21.7% YoY) và 400 tỷ (+59.36% YoY), EPS 2023 là 679 VND/cp, tương đương P/E fw là 16.9 lần. Giá mục tiêu của HSG 2022 là 6,200 VNĐ/cp, downside 19% so với giá đóng cửa ngày 14/11/2022 là 7,650 VND/cp. Thống kê báo cáo phân tích của các CTCK về mức giá mục tiêu 12 tháng tới của cổ phiếu HSG từ đầu năm 2022 tới nay, giá mục tiêu bình quân là 21,475 VND, upside 181% so với giá đóng cửa ngày 14/11/2022.